RML ST 78 C

remoll pumix flex

Çift Bileşenli Çimento Esaslı Flex Sıva

Tanım:

Suya dayanıklı, İç ve dış cephede tüm yüzeylere uygulanabilen, çimento esaslı, polimer katkılı fleks sıva ve sıva tamir harcıdır. Saten sıva öncesinde bozuk yüzeylerin düzeltilmesi için kullanılır. Yüksek yapışma gücüne sahiptir. Kolay ve hızlı uygulama olanağı sunar. Sağlam bir zemin oluşturur.

Uygulama Alanları:

Betonarme yüzeyler, kolonlar, kirişler, tavanlar vb tüm yüzeylerde kullanılabilir. 

Özellikleri:

Ambalajlama 1 torba RML ST 78 C kimyasal katkı + 1 çuval remoll sıva kumu
Uygulama sıcaklığı (+5 ºC) - (+35ºC) 
Karışım oranı 1 torba RML ST 78 C + 2 çuval remoll sıva kumu + 12 - 15 lt su
 

Teknik Özellikleri:

Kap ömrü 2 saat
Kullanıma alma süresi 1 gün
Eğilme mukavemeti ≥2 N / mm²
Basma mukavemeti ≥8N / mm²
Depolama şartları Kuru ortamda, açılmamış ambalajında, 10 kat istifle, üretim tarihinden itibaren 6 aydır. 
Renk Gri 
 

Uygulama Talimatı:

1 adet REMOLLST - 78 FLEX s›va katk› torbas›yla, 2 adet remoll flex s›va kum çuval› kuru olarak kar›flt›r›l›r. K›vama göre 12 - 15 lt aras› su ilave edilir. El ile yap›lan uygulamalarda düflük devirli mikserle kar›flt›r›l›r. 5 - 10 dk dinlendirilir. Tekrar kar›flt›r›larak kullanma haz›r hale gelir. Çelik mala, ya da b›çak mastar ile istenilen pürüzsüz yüzey elde edilir. Hava flartlar›na göre, harc›n çekmesi beklenerek saten uygulamas›na geçilebilir. 

 

Yüzey Hazırlığı:

 

Dış cephe izolasyon harcını kullanmadan önce yüzey toz kir vb kalıntılarından temizlenmelidir yüzeyde oyuk çatlak varsa tamir harcı ile bozukluklar giderilmelidir.

Uyarılar:

Hazırlanan harç içersine hiçbir yabancı malzeme ilave edilmemelidir. Güneş altında ve rüzgarlı ortamlarda   uygulanmamalıdır.Göze temasında bol su ile yıkanmalı,gerekiyorsa doktora 

Ambalajlama ve Saklama:

 

25kg 'lık kraft torbalarda 10 kat istifle üretim tarihinden itibaren 6 aydır.. Torba açıldıktan sonra 1 hafta içinde tüketilmelidir.